fbpx

IFE CHINA 2022

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูป ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารออร์แกนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทางโภชนาการและผู้ค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบอาหาร นักวิเคราะห์ตลาด ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการหมัก ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับโลหะ , ผู้บริหารวัตถุดิบอาหาร, ผู้ดูแลเครื่องจักร, ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเนื้อสัตว์แช่แข็ง, ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ฯลฯ
 

Social Share:

Scroll to Top