บริษัท โปรแพลนอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในงานแสดงสินค้า Natural Products ที่ใหญ่ที่สุดในโลก